Сатница школског звона

ПРЕ ПОДНЕ

 1. час        08.00-08.45
 2. час        08.50-09.35
 3. час        10.00-10.45
 4. час        10.50-11.35
 5. час        11.40-12.25
 6. час        12.30-13.15

ПОСЛЕ ПОДНЕ

 1. час       14.00-14.45
 2. час       14.50-15.35
 3. час       16.00-16.45
 4. час       16.50-17.35
 5. час       17.40-18.25
 6. час      18.30-19.15

ОДМОР ПОСЛЕ:

1. часа  5 ‘

2. часа 25 ‘

3. часа 5 ‘

4. часа  5 ‘

5. часа  5 ‘

Нови Сад, 01.09.2021.                              директор школе: Паунић Станимир