У продуженом боравку ученика ради девет учитеља, подељених по одељењима. Ове школске  2020/2021. године организација рада је следећа:

  • учитељица Татјана Којић ради са одељењима II1 и II5
  • учитељица Јелена Миличић ради са одељењем I4
  • учитељица Милена Марчетић ради са одељењима II4, II3 и II2
  • учитељица Јована Стоисављевић ради са одељењем II2 и II4
  • учитељица Јасмина Масларић ради са одељењем I4, I5 и I6
  • учитељица Снежана Шујић ради са одељењима I5 и I6
  • учитељица Јасмина Бабић ради са одељењима II1 и II5
  • учитељица Милица Тајковић ради са одељењима I2 и I3
  • учитељ Стево Жегарац ради са одељењима  I1 и I3