У продуженом боравку ученика раде седам учитеља, подељених по одељењима. Ипак, због великог броја деце и потребе родитеља да дете похађа продужени боравак, неки од учитеља прихватају децу из два одељења. Ове школске  2018/2019. године организација рада је следећа:

  • учитељица Татјана Којић ради са одељењима II1 и II4
  • учитељица Јасмина Масларић ради са одељењем I3
  • учитељица Снежана Шујић ради са одељењима II2 и II3
  • учитељица Драгана Самарџија ради са одељењем  I2
  • учитељица Милица Тајковић ради са одељењем I4
  • учитељ Стево Жегарац ради са одељењем  I1