У продуженом боравку ученика ради девет учитеља, подељених по одељењима. Ове школске  2019/2020. године организација рада је следећа:

  • учитељица Татјана Којић ради са одељењем I1
  • учитељица Драгана Павловски ради са одељењем I2
  • учитељица Милена Марчетић ради са одељењем I3
  • учитељица Јована Стоисављевић ради са одељењем I6
  • учитељица Јасмина Масларић ради са одељењем II3
  • учитељица Снежана Шујић ради са одељењем I4
  • учитељица Милена Јовић ради са одељењем  II2
  • учитељица Милица Тајковић ради са одељењем II4
  • учитељ Стево Жегарац ради са одељењем  II1