У продуженом боравку ученика ради девет учитеља, подељених по одељењима. Ове школске  2023/2024. године организација рада је следећа:

  • учитељица Татјана Којић ради са одељењем I1
  • учитељица Јелена Миличић ради са одељењем II4 и делом одељења II5
  • учитељица Ксенија Радоја ради са одељењем II2 и делом одељења II5
  • учитељица Јелена Ђорђевска ради са одељењем I4
  • учитељица Јасмина Масларић ради са одељењем II3 и делом одељења II5
  • учитељица Снежана Шујић ради са одељењем I2
  • учитељица Драгана Павловски ради са одељењем I3
  • учитељица Милица Тајковић ради са одељењем  I5
  • учитељ Стево Жегарац ради са одељењем II1 и делом одељења II5