Обавештење о активностима везаним за почетак школске 2023/2024. године

Поштовани,

У складу са СМЕРНИЦАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ Број 119-01-00240/2/2023-01 од 16.08.2023. године, добијеним од Министарства просвете у школској 2023/2024. години,  у ОШ “Доситеј Обрадовић“ ће се организовати и реализовати бројне активности које имају за циљ развој позитивних људских вредности код ученика, као и унапређивање односа заснованих на међусобном поштовању, сарадњи и солидарности, уз уважавање различитости.

За остваривање ових циљева којима се обезбеђују безбедно и подстицајно окружење за учење и развој свих чланова људске заједнице, одговорни смо сви.

Од родитеља се очекује одговорно понашање, односно праћење напредовања ученика, које између осталог подразумева редовно извештавање одељењског старешине о променама у понашању и учењу код  ученика, као и спремност на консултације како са наставницима, тако и са стручним сарадницима школе или спољним сарадницима.

Активности на почетку школске године:

 • Први наставни дан школске 2023/2024. године – ПЕТАК, 01.09. разговор са ученицима и упознавање ученика са планом рада у првим недељама нове школске године;
  · Настава у недељи од 04. до 08. септембра 2023. године се oрганизује кроз тематску наставу, у оквиру које  ће се  реализовати радионице и друге активности усмерене ка неговању вредности међусобног поштовања, сарадње и солидарности, уз уважавање различитости;
  ·  У недељи од 11. до 15. септембра 2023. године – иницијално  процењивање у оквиру предмета.  На основу резултата иницијалног процењивања се планира реализација образовно-васпитног рада у складу са постигнућима ученика.
 • Самовредновање рада у областимаквалитета – Подршка ученицима и Етос.Самовредновање рада се реализује упрвом полугодишту школске 2023/2024. године;
  · Реализација акционог плана унапређивања Подршке ученицима и Етоса – почетком и током другог полугодишта;
  · Иницијално процењивање адаптације ученика петог разреда на нову средину и планирање мера подршке са наставницима и ученицима;
  · Упознавање ученика са програмима слободних наставних активности (СНА)– Врлине и вредности као животни компас I, II;
  · До краја првог полугодишта јасно истицање визије развоја школе и мото (идентитет) школе.

Школа планира организовање што више активности у којима заједно учествују наставници, ученици и родитељи. Од изузетног је значаја развој партнерства са породицом, у контексту коришћења различитих могућности укључивања родитеља и неговања партнерства, с обзиром да породица и школа, имају заједничке интересе и одговорности према деци у стварању бољих програма и прилика за развој и постигнућа ученика.

Позивамо родитеље да се активно укључе у наше заједничке активности  током школске 2023/2024. године о којима ће бити благовремено информисани.

Активности за 1. септембар:

 • Свечани пријем ђака првака – 9 часова, у дворишту школе!
 • Ученици III, V и VII разреда – долазе у школу у 8 часова и у својим учионицама имају разговор са старешинама и упознавање  са планом рада у првим недељама нове школске године
 • Ученици II, IV, VI и VIII разреда – долазе у школу у 10 часова и у својим учионицама имају разговор са старешинама и упознавање  са планом рада у првим недељама нове школске године

Смене од понедељка 4. септембра:

 • пре подне од 8 часова – парни разреди II6, IV, VI, VIII
 • после подне од 14 часова – непарни разреди I6, III, V, VII
 • ученици првог и другог разреда, који похађају продужени боравак ученика – наставу имају увек пре подне

Свима желимо срећан и успешан почетак нове школске године!