Данијела Ждрња Наставница енглеског језика
Мирјана Ћурувија Наставница српског језика
Јелена Јерков Наставница биологије
Јасмина Ковачевић Наставница немачког језика
Сунчица Малешевић Наставница техничког и информатичког образовања
Милена Петров Наставница историје
Соња Миндић Наставница енглеског језика
Александар Брборић Наставник физичког васпитања
Ксенија Илкић-Шкулец Наставница музичке културе
Саша Липовац Наставник техничког и информатичког образовања
Даринка Павловић Наставница српског језика
Снежана Богдановић Наставница хемије
Иван Варга Наставник физичког васпитања
Слађана Совиљ Наставница биологије и хемије
Слободан Велемир Наставник физичког васпитања
Соња Лубашчик Наставница енглеског језика
Даниела Каришик Наставница математике
Маријана Урековић Наставница немачког језика
Гизела Гавриловић Наставница географије
Клара Дердић Наставница енглеског језика
Ненад Костић Наставник ликовне културе
Ана Топлак Наставница математике
Радослава Петровић Наставница историје