Станимир Паунић Директор
Пламенка Деспић Секретар школе
Кристина Пејин Шеф рачуноводства