Материјално-технички услови

Простор школе чине затворени простор школе површине 3967,61м2 и отворени простор површине 7849м2. Спортски терени заузимају површину од 1700 м2, док су зелене површине уређене на простору од 5349 м2. Остатак од 800 м2 заузимају бетониране стазе и трибине. У згради школе налази се 20 учионица, 7 кабинетa, фискултурна сала, библиотека са медијатеком, просторије за продужени боравак, кухиња са трпезаријом и просторије управе и помоћно-техничког особља. У дворишту школе налазе се још увек и приватне куће са нерешеним имовинско-правним односима, што донекле отежава коришћење дворишта.

Доситеј Обрадовић, школа

Функционалност учионица и зграде

Школа поседује приземље и два спрата. Са стране је фискултурна сала, зборница и библиотека а са суптротне стране од главне зграде су сутерен и два полуспрата са просторијама управе, помоћног особља и и пар учионица. Ходници су преграђени за мање ваннаставне активности и припремне просторије. Функционалност зграде је на слабом нивоу (двосмерни тип учионичког простора са ходником у средини, неуравнотеженост објекта по дужини, неједнака густина простора намењена настави…) што је последица градње у етапама и пре 50 година, када су доминирале класично грађене учионице без простора за учила, опрему и АВ средства. Степенице су узане и непримерне броју ученика у време дневне комуникације приземље-спрат.

Лета 2011. године надограђен је простор изнад свлачионица и претворен у 3 учионице продуженог боравка.

Током јесени 2011. надограђен је други спрат школе, да би се лета 2013. године завршила реконструкција школе која је обухватала потпуну промену распореда просторија.