Радно време зубне амбуланте

Пре подне
Рад са пацијентима од 7 до 13 часова
др Маријана Плесничар
стоматолошка сестра Мира Рудић 064 9406898