У текућој 2019/2020. години Школски одбор чине девет чланова, који раде у саставу:

  1. Испред Скупштине града: Љубица ГавриловићЉубомир Николић и Ненад Дуспара.
  2. Испред Савета родитеља именовани су: Мирјана Ђерић, Јокић Синиша  и Бобан Орељ.
  3. Испред Наставничког већа школе именовани су: Милана РашетићЈелена Миличић и Гизела Гавриловић.