Стручно веће заПредседникЗаменик
Разредну наставу првог и другог разредаМилица ТајковићМилица Грујић
Разредну наставу трећег и четвртог разредаСлађана ЛаслоБранкица Петровић
Језичку групу предметаБиљана ЧокорацГеоргина Шарок-Липот
Природне наукеМилица КнежевићМирослав Сич
Друштвене наукеСнежана МатковићМилена Петров
Уметности и вештинеИван ВаргаСаша Липовац
Координатори дечијих и ученичких организација
Дечји савезЈелена Миличић
Црвени крстДрагана Самарџија
Редакција школског листа "Доситеј"
Из нижих разредаДанијела Рудан 2. Мелинда Копас
Из виших разредаДалија Матић Драгана Костић
Мирјана Ћурувија
Ликовни уредникГордана Јанков
Ненад Костић
КоординаторДара Павловић

Руководиоци разредних већа

Руководиоц разредних већа отвара и води седнице Одељенских већа
РазредРуководилац
првиТања Јан
другиДанијела Рудан
трећиЖељка Цветковић
четвртиИвана Лукић
петиДалија Матић
шестиДаниела Каришик
седмиЈасмина Ковачевић
осмиСлободан Велемир
Остали
Координатор школске библиотекеЈасна Божидаревић
Координатор ученичког парламентаЈасмина Ковачевић
Координатор вршњачког ТимаРадослава Петровић
Координатор подршке за прелазак ученика са једног на други ниво образовања и доласка у школуТамара Вукићевић
Координатор рада за придошле наставникеБиљана Орловић
Координатор рада продуженог боравкаЈасмина Масларић
Летописац школеЈасна Божидаревић
Записничар Наставничког већаСлавица Боројевић
Записничар Педагошког колегијумаДрагана Костић
Координатор резултата такмичења ученикаОливера Тодосијевић
Техничка подршка за израду ИзвештајаМарија Карановић
Техничка подршка за израду Годишњег планаСаша Липовац
Координатори дигиталног дневникаЖељка Цветковић
Сунчица Малешевић
Стручни актив за самовредновање
Из реда разредне наставеВесна Вукоичић
Стево Жегарац
Александра Тодоровић
Из реда предметне наставеМаријана Урековић Ана Јовић Клара Дердић Радослава Петровић
Из реда стручних сарадникаБиљана Орловић
Из реда локалне самоуправе
Из реда Савета родитеља
Из реда ђачког парламентаИвана Вучковић VII 1
Тим за сарадњу са породицом и ученицима
ПредседникТамара Радуловић
Сарадња са породицомМилица Грујић
Марија Петровић
Социјална превенција и заштитаСоња Миндић
Татјана Којић
Здравствена превенција и заститаСлађана Совиљ
Милена Марчетић
Тим за промоцију школе
ПредседникЈасна Божидаревић
Маркетинг и интернет страницаНаташа Комарчевић
Станимир Паунић
Сарадња са другим школамаВерица Миљковић
Данијела Рудан
Сарадња са локалном заједницомОливера Тодосијевић
Ивана Лукић
Тим за културне и спортске активности
ПредседникСлободан Велемир
КултураСпорт
Из реда разредне наставеВесна ВукојичићАлександра Тодоровић
Из реда предметне наставеВерица МиљковићСлободан Велемир
Тим за уређење школе и заштиту животне средине
ПредседникДанијела Рудан
Естетско уређење школеНенад Костић
Тамара Радуловић
Заштита животне срединеМирослав Сич
Снежана Богдановић
Стручни актив за школско развојно планирање
Из реда разредне наставеМелинда Копас
Милена Милојевић
Из реда предметне наставеКсенија Илкић-Шкулец - председник
Далија Матић
Слободан велемир
Маријана Урековић
Из реда стручних сарадникаСлађана Грбић
Из локалне самоуправеПера Француски
Из реда Савета родитељаСнежана Арсић
Из реда ђачког парламентаСара Редли VII2
Стручни актив за развој школског програма
Из реда разредне наставеЕва Божић
Из реда предметне наставеСлађана Совиљ - председник
Из реда стручних сарадникаЈасна Божидаревић
Информатичка подршкаМарија Карановић
Тим за стручно усавршавање
Из реда разредне наставеВесна Вукојичић
Помоћник директораНенад Костић
Из реда предметне наставеСоња Миндић
Из реда стручних сарадникаСлађана Грбић - председник
Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања
Из реда разредне наставеИвана Лукић
Маја Тирагић
Никола Цветковић
Из реда учитеља продуженог боравкаМилица Тајковић
Јасмина Масларић
Из редова предметне наставеМирјана Ћурувија - председник
Снежана Матковић
Иван Варга
Соња Лубашчик
Снежана Богдановић
Александар Брборић
Из реда стручних сарадникаСлађана Грбић
Биљана Орловић
Тим за инклузивно образовање
ПредседникБиљана Орловић
ЧлановиТатјана Јан
Александра Тодоровић
Мирјана Јанус
Мира Дикић
Педагошки асистентТамара Вукићевић
Тим за професионалну оријентацију
ПредседникСлађана Грбић
Чланови из реда наставника седмих и осмих разредаМилана Рашетић
Гизела Гавриловић