Стручно веће заПредседникЗаменик
Разредну наставу првог и другог разредаБранкица ПетровићВесна Вукојичић
Разредну наставу трећег и четвртог разредаМирјана ЈанусЈелена Суботин
Језичку групу предметаЈасмина КовачевићДанијела Ждрња
Природне наукеМилица КнежевићМирослав Сич
Друштвене наукеРадослава ПетровићМилена Петров
Уметности и вештинеГордана ЈанковАлександар Брборић
Координатори дечијих и ученичких организација
Дечји савезЈелена Миличић
Црвени крстГизела Гавриловић
Редакција школског листа "Доситеј"
Из нижих разредаМаја Тирагић
Снежана Шујић
Из виших разредаМирјана Ћурувија
Дара Павловић
Далија Матић
Ликовни уредникГордана Јанков
Ненад Костић
КоординаторДрагана Костић

Руководиоци разредних већа

Руководиоц разредних већа отвара и води седнице Одељенских већа
РазредРуководилац
првиЖељка Цветковић
другиИвана Лукић
трећиМаја Тирагић
четвртиКлара Дердић
петиМирослав Сич
шестиСаша Липовац
седмиМилена Петров
осмиСоња Лубашчик
Остали
Координатор школске библиотекеЈасна Божидаревић
Координатор ученичког парламентаЈасмина Ковачевић
Координатор вршњачког ТимаРадослава Петровић
Координатор подршке за прелазак ученика са једног на други ниво образовања и доласка у школуСлађана Грбић
Координатор рада за придошле наставникеБиљана Орловић
Координатор рада продуженог боравкаМилица Тајковић
Летописац школеЈасна Божидаревић
Записничар Наставничког већаТамара Радуловић
Записничар Педагошког колегијумаДрагана Костић
Координатор резултата такмичења ученикаДанијел Димитријевић
Стручни актив за самовредновање
Из реда разредне наставеСлађана Ласло
Драгана Самарџија
Из реда предметне наставеМаријана Урековић
Милена Петров
Дара Павловић
Милана Рашетић
Из реда стручних сарадникаБиљана Орловић
Из реда локалне самоуправеЉубица Гавриловић
Из реда Савета родитељаДрагица Ђурковић
Из реда ђачког парламентаНевена Поповић VII 3
Тим за сарадњу са породицом и ученицима
ПредседникМарија Петровић
Сарадња са породицомСоња Миндић
Марија Петровић
Социјална превенција и заштитаЈелена Суботин
Славица Боројевић
Здравствена превенција и заститаТатјана Којић
Иван Варга
Тим за промоцију школе
ПредседникСунчица Малешевић
Маркетинг и интернет страницаНаташа Комарчевић
Милица Грујић
Сарадња са другим школамаЕва Божић
Јасна Божидаревић
ПројектиЈелена Миличић
Јасна Божидаревић
Тим за културне и спортске активности
ПредседникСлободан Велемир
КултураСпорт
Из реда разредне наставеВесна ВукојичићАлександра Тодоровић
Из реда предметне наставеВерица МиљковићСлободан Велемир
Тим за уређење школе и заштиту животне средине
ПредседникДанијела Рудан
Естетско уређење школеНенад Костић
Тамара Радуловић
Заштита животне срединеМирослав Сич
Снежана Богдановић
Стручни актив за школско развојно планирање
Из реда разредне наставеМелинда Копас
Милена Милојевић
Из реда предметне наставеКсенија Илкић-Шкулец - председник
Далија Матић
Слободан велемир
Маријана Урековић
Из реда стручних сарадникаСлађана Грбић
Из локалне самоуправеПера Француски
Из реда Савета родитељаСнежана Арсић
Из реда ђачког парламентаСара Редли VII2
Стручни актив за развој школског програма
Из реда разредне наставеЕва Божић
Из реда предметне наставеСлађана Совиљ - председник
Из реда стручних сарадникаЈасна Божидаревић
Информатичка подршкаМарија Карановић
Тим за стручно усавршавање
Из реда разредне наставеВесна Вукојичић
Помоћник директораНенад Костић
Из реда предметне наставеСоња Миндић
Из реда стручних сарадникаСлађана Грбић - председник
Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања
Из реда разредне наставеИвана Лукић
Маја Тирагић
Никола Цветковић
Из реда учитеља продуженог боравкаМилица Тајковић
Јасмина Масларић
Из редова предметне наставеМирјана Ћурувија - председник
Снежана Матковић
Иван Варга
Соња Лубашчик
Снежана Богдановић
Александар Брборић
Из реда стручних сарадникаСлађана Грбић
Биљана Орловић
Тим за инклузивно образовање
ПредседникБиљана Орловић
ЧлановиТатјана Јан
Александра Тодоровић
Мирјана Јанус
Мира Дикић
Педагошки асистентТамара Вукићевић
Тим за професионалну оријентацију
ПредседникСлађана Грбић
Чланови из реда наставника седмих и осмих разредаМилана Рашетић
Гизела Гавриловић