2014

Пројекат ЈНВМ 10 – Вештачка гумена подлога на спортском теренуПројекат ЈНВМ 09 – Опрема за кухињуПројекат ЈНВМ 08 – Административна опрема – лаптоп рачунариПројекат ЈНВМ 07 – Осигурање ученикаПројекат ЈНВМ 06 – Уџбеници за децу из социјално угрожених породица


Пројекат ЈНВМ 05 – Хигијена

Пројекат ЈНВМ 04 – Намирнице за кухињу

Пројекат ЈНВМ 03 – Обезбеђење

Пројекат ЈНВМ 02 – Услуга осигурања имовине, ризика делатности и запослених лица

2015

Пројекат ЈНВМ 07 – Административна опремаПројекат ЈНВМ 06 – Хигијена
Пројекат ЈНВМ 05 – Осигурање ученикаПројекат ЈНВМ 04 – Намирнице за кухињуПројекат ЈНВМ 03 – Обезбеђење ученика


Пројекат ЈНВМ 02 – Осигурање имовине, ризика делатности и запослених лица
Пројекат ЈНВМ 01 – Електрична енергија2016

Пројекат ЈНВМ 08 – Радови на инвестиционом одржавању дворишта

Пројекат ЈНВМ 07 – Осигурање ученикаПројекат ЈНВМ 06 – Хигијена
Пројекат ЈНВМ 05 – Намирнице за кухињуПројекат ЈНВМ 04 – Опрема за образовање
Пројекат ЈНВМ 03 – Обезбеђење ученика, запослених и објекта

Пројекат ЈНВМ 02 – Осигурање имовине, ризика делатности и запослених лица
Пројекат ЈНВМ 01 – Електрична енергија
Јавне набавке 2016


2017

Пројекат ЈНВМ 03 – Намирнице за кухињу
Пројекат ЈНВМ 02 – Осигурање имовине, ризика делатности и запослених лица
Пројекат ЈНВМ 01 – Електрична енергија
2019

Пројекат ЈНВВ 03 – Израда пројекта за изградњу нове школе на локалитету „Југовићево“