Icon

Закон о основама система образовања и васпитања

Icon

Закон о основном образовању и васпитању

Icon

Правилник о оцењивању у основној школи

Icon

Летопис школе за 2017 / 2018 годину

Icon

Летопис школе за 2016 / 2017 годину

Icon

Летопис школе за 2015 / 2016 годину

Icon

Летопис школе за 2014 / 2015 годину

Icon

Летопис школе за 2013 / 2014 годину

Icon

Летопис школе за 2012 / 2013 годину

Icon

Летопис школе за 2011 / 2012 годину

Icon

Информатор о раду

2014

Пројекат ЈНВМ 10 – Вештачка гумена подлога на спортском терену

Icon

ЈНВМ-2014-10 - Јавни позив


Icon

ЈНВМ-2014-10 - Конкурсна документација


Icon

ЈНВМ-2014-10 - Обавештење о обустави поступка

Пројекат ЈНВМ 09 – Опрема за кухињу

Icon

ЈНВМ-2014-09 - Јавни позив


Icon

ЈНВМ-2014-09 - Конкурсна документација


Icon

ЈНВМ-2014-09 - Обавештење о закљученом уговору

Пројекат ЈНВМ 08 – Административна опрема – лаптоп рачунари

Icon

ЈНВМ-2014-08 - Јавни позив


Icon

ЈНВМ-2014-08 - Конкурсна документација


Icon

ЈНВМ-2014-08 - Обавештење о закљученом уговору

Пројекат ЈНВМ 07 – Осигурање ученика

Icon

ЈНВМ-2014-07 - Јавни позив


Icon

ЈНВМ-2014-07 - Конкурсна документација


Icon

ЈНВМ-2014-07 - Обавештење о закљученом уговору

Пројекат ЈНВМ 06 – Уџбеници за децу из социјално угрожених породица

Icon

ЈНВМ-2014-06 - Јавни позив


Icon

ЈНВМ-2014-06 - Конкурсна документација

Пројекат ЈНВМ 05 – Хигијена

Icon

ЈНВМ-2014-05 - Обавештење о закљученом уговору

Пројекат ЈНВМ 04 – Намирнице за кухињу

Icon

ЈНВМ-2014-04 - Обавештење о закљученом уговору

Пројекат ЈНВМ 03 – Обезбеђење

Icon

ЈНВМ-2014-03 - Обавештење о закљученом уговору

Пројекат ЈНВМ 02 – Услуга осигурања имовине, ризика делатности и запослених лица

Icon

ЈНВМ-2014-02 - Обавештење о закљученом уговору

2015

Пројекат ЈНВМ 07 – Административна опрема

Icon

ЈНВМ-2015-07 - Јавни позив


Icon

ЈНВМ-2015-07 - Конкурсна документација


Icon

ЈНВМ-2015-07 - Одлука о додели уговора

Пројекат ЈНВМ 06 – Хигијена

Icon

ЈНВМ-2015-06 - Јавни позив


Icon

ЈНВМ-2015-06 - Конкурсна документација


Icon

ЈНВМ-2015-06 - Одлука о избору најповољније понуде


Icon

ЈНВМ-2015-06 - Обавештење о закљученом уговору

Пројекат ЈНВМ 05 – Осигурање ученика

Icon

ЈНВМ-2015-05 - Јавни позив


Icon

ЈНВМ-2015-05 - Конкурсна документација


Icon

ЈНВМ-2015-05 - Обавештење о закљученом уговору

Пројекат ЈНВМ 04 – Намирнице за кухињу

Icon

ЈНВМ-2015-04 - Јавни позив


Icon

ЈНВМ-2015-04 - Конкурсна документација


Icon

ЈНВМ-2015-04 - Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Пројекат ЈНВМ 03 – Обезбеђење ученика

Icon

ЈНВМ-2015-03 - Јавни позив


Icon

ЈНВМ-2015-03 - Конкурсна документација

Пројекат ЈНВМ 02 – Осигурање имовине, ризика делатности и запослених лица

Icon

ЈНВМ-2015-02 - Јавни позив


Icon

ЈНВМ-2015-02 - Конкурсна документација


Icon

ЈНВМ-2015-02 - Измена конкурсне документације


Icon

ЈНВМ-2015-02 - Обавештење о закљученом уговору

Пројекат ЈНВМ 01 – Електрична енергија

Icon

ЈНВМ-2015-01 - Јавни позив


Icon

ЈНВМ-2015-01 - Конкурсна документација


Icon

ЈНВМ-2015-01 - Обавештење о закљученом уговору

2016

Пројекат ЈНВМ 08 – Радови на инвестиционом одржавању дворишта

Icon

ЈНВМ-2016-08 - Јавни позив


Icon

ЈНВМ-2016-08 - Конкурсна документација


Icon

ЈНВМ-2016-08 - Питање понуђивача и одговор комисије


Icon

ЈНВМ-2016-08 - Одлука о додели уговора


Icon

ЈНВМ-2016-08 - Обавештење о закљученом уговору

Пројекат ЈНВМ 07 – Осигурање ученика

Icon

ЈНВМ-2016-07 - Јавни позив


Icon

ЈНВМ-2016-07 - Конкурсна документација


Icon

ЈНВМ-2016-07 - Одлука о додели уговора

Пројекат ЈНВМ 06 – Хигијена

Icon

ЈНВМ-2016-06 - Јавни позив


Icon

ЈНВМ-2016-06 - Конкурсна документација


Icon

ЈНВМ-2016-06 - Одлука о додели уговора


Icon

ЈНВМ-2016-06 - Обавештење о закљученом уговору

Пројекат ЈНВМ 05 – Намирнице за кухињу

Icon

ЈНВМ-2016-05 - Јавни позив


Icon

ЈНВМ-2016-05 - Конкурсна документација


Icon

ЈНВМ-2016-05 - Одлука о додели оквирног споразума

Пројекат ЈНВМ 04 – Опрема за образовање

Icon

ЈНВМ-2016-04 - Јавни позив


Icon

ЈНВМ-2016-04 - Конкурсна документација


Icon

ЈНВМ-2016-04 - Одлука о додели уговора


Icon

ЈНВМ-2016-04 - Обавештење о закљученом уговору

Пројекат ЈНВМ 03 – Обезбеђење ученика, запослених и објекта

Icon

ЈНВМ-2016-03 - Јавни позив


Icon

ЈНВМ-2016-03 - Конкурсна документација


Icon

ЈНВМ-2016-03 - Измена конкурсне документације


Icon

ЈНВМ-2016-03 - Питање и одговор


Icon

ЈНВМ-2016-03 - Одлука о додели уговора

Пројекат ЈНВМ 02 – Осигурање имовине, ризика делатности и запослених лица

Icon

ЈНВМ-2016-02 - Јавни позив


Icon

ЈНВМ-2016-02 - Конкурсна документација


Icon

ЈНВМ-2016-02 - Одлука о додели уговора


Icon

ЈНВМ-2016-02 - Обавештење о закљученом уговору

Пројекат ЈНВМ 01 – Електрична енергија

Icon

ЈНВМ-2016-01 - Јавни позив


Icon

ЈНВМ-2016-01 - Конкурсна документација


Icon

ЈНВМ-2016-01 - Одлука о додели уговора


Icon

ЈНВМ-2016-01 - Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке 2016

Icon

ЈНВМ-2016-00 - План јавних набавки


Icon

ЈНВМ-2016-00 - Измена плана јавних набавки

2017

Пројекат ЈНВМ 03 – Намирнице за кухињу

Icon

ЈНВМ-2017-03 - Јавни позив


Icon

ЈНВМ-2017-03 - Конкурсна документација


Icon

ЈНВМ-2017-03 - Питање и одговор


Icon

ЈНВМ-2017-03 - Одлука о додели оквирног споразума

Пројекат ЈНВМ 02 – Осигурање имовине, ризика делатности и запослених лица

Icon

ЈНВМ-2017-02 - Јавни позив


Icon

ЈНВМ-2017-02 - Конкурсна документација


Icon

ЈНВМ-2017-02 - Одлука о додели уговора


Icon

ЈНВМ-2017-02 - Обавештење о закљученом уговору

Пројекат ЈНВМ 01 – Електрична енергија

Icon

ЈНВМ-2017-01 - Јавни позив


Icon

ЈНВМ-2017-01 - Конкурсна документација


Icon

ЈНВМ-2017-01 - Одлука о додели уговора


Icon

ЈНВМ-2017-01 - Обавештење о закљученом уговору

2019

Пројекат ЈНВМ 09 – Студија изводљивости за нову школу

Icon

ЈНВМ-2019-09 - Студија изводљивости


Icon

ЈНВМ-2019-09 - Конкурсна документација

Пројекат ЈНВВ 03 – Израда пројекта за изградњу нове школе на локалитету „Југовићево“

Icon

ЈНВВ-2019-03 - Обавештење о продужетку рока


Icon

ЈНВВ-2019-03 - Измена и допуна


Icon

ЈНВВ-2019-03 - Одговор


Icon

ЈНВВ-2019-03 - Одговор-1

Icon

Завршни рачун - 2017 - Биланс прихода и расхода

Icon

Завршни рачун - 2017 - Биланс стања

Icon

Завршни рачун - 2017 - Извршење буџета

Icon

Завршни рачун - 2017 - Капитални издаци и примања

Icon

Завршни рачун - 2017 - Новчани токови

Icon

Завршни рачун - 2018 - Биланс стања

Icon

Завршни рачун - 2018 - Биланс успеха

Icon

Завршни рачун - 2018 - Извештај о извршењу буџета

Icon

Завршни рачун - 2018 - Извештај о новчаним токовима

Icon

Завршни рачун - 2018 - Капитални издаци и примања

Icon

Обавештење о осигурању