Упис првака у школску 2023/2024. годину

     Поштовани родитељи будућих првака,

Ближи се упис у наредну школску годину. Уколико живите на територији основне  школе „Доситеј Обрадовић“ дете можете уписати од 1.04.2023. Међутим, ако нам територијално не припадате, а из неког разлога бисте желели да Ваше дете похађа нашу школу, морате нам доставити молбу са кратким објашњењем и то до 1.02.2023. године. Молбе које буду  предате након овог рока сматраће се неблаговременим. За детаљније информације можете се обратити психологу или педагогу школе сваког радног дана у периоду од 8-18 часова, на телефон 4774-180.

 

Управа школе