Продужени боравак ради од 7 до 16.30 часова. У данима када је настава скраћена, скраћено је и време боравка ученика до 15 часова.

Оквирна структура рада боравка је следећа:

 • од 7 часова – пријем деце
 • од 7.15 часова – организовани одлазак на доручак
 • у 7.50 часоваа – упућивање деце у своје учионице
 • од 8 до 11.35 часова – време наставе
 • од 11.35 часова – слободно време ученика
 • од 11.45 часова – организовани одлазак на ручак, по одељењима и разредима
 • од 12.45 часова – слободне активности
 • до 14 часова – време израде домаћих задатака и учење
 • до 15 часова  – физичке и слободне активности деце; предавање деце родитељима
 • у 15 часова – одлазак у тв салу и предавање деце родитељима
 • до 16.30 часова – слободно време ученика који остају дуже у боравку