Добродошли на Тест навика учења

Овај тест треба да ти покаже како учиш и ако правиш грешке, да их исправиш, јер од навика учења зависи и твој успех. На постављена питања одговори искрено, јер осим тебе нико други неће видети тест. На постављена питања као одговор изабери ДА или НЕ.

 

Твоје име:
1. Учиш ли сваки дан без изузетка?
2. Да ли ти различите ваншколске активности сметају да учиш довољно?
3. Можеш ли да предвидиш колико ћеш времена да утрошиш на учење одређеног предмета?
4. Да ли понекад прекинеш учење код куће јер немаш при руци сав потребан прибор?
5. Можеш ли да учиш ако су у истој просторији и други људи?
6. Да ли се трудиш да твоје белешке буду прегледне и уредне?
7. Да ли обично прескачеш таблице, графиконе, слике, када учиш из уџбеника?
8. Знаш ли да уочиш главну мисао из прочитаног текста?
9. Да ли самостално поновиш више пута оно што си учио?
10. Да ли и из старијих лекција понављаш најважније?
11. Да ли понављаш дословце оно што је записано у свесци или уџбенику?
12. Упоређујеш ли током учења неког предмета, бар понекад, ново градиво са оним што знаш из других предмета?
13. Покушаваш ли да одредиш значење непознатих речи у градиву које учиш?
14. Да ли се при учењу углавном лако концентришеш?
15. Треба ли ти пуно времена да почнеш да учиш?
16. Да ли током учења често размишљаш о својим проблемима?
17. Почињеш ли да учиш само кад осећаш да си за то посебно расположен?
18. Да ли кад неко у школи одговара, покушаш да одговориш у себи?
19. Покушаваш ли да на часу запамтиш што више градива?
20. Да ли ти се често догађа да имаш толику трему кад одговараш да не можеш да покажеш све што знаш?