Пројекат „Калеидоскоп“ у мају 2019. године

Пројекат „КАЛЕДИОСКОП“ реализован је у оквиру предмета математика почетком маја у свим одељењима петих разреда (5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5) и у два одељења осмих разреда (8-1, 8-3) , a коришћен је материјал са обуке наставника другог циклусa основне школе и гимназија за остваривање програма наставе и учења.

У оквиру наставних тема Осна симетрија (пети разред) и Призма и Ваљак (осми разред), а кроз пројектну наставу, ученици петих и осмих разреда су добили задатак да направе играчку калеидоскоп.

Крајем априла, почетком маја, ученицима је кроз презентацију објашњено је шта калеидоскоп, да се састоји од призме и ваљака и да су слике које се помоћу њега виде осносиметричне фигуре. Схватили су да ће се кроз овај пројекат боље упознати са осном симетријом и да ће своја досадашња знања моћи да примене и прошире.

Указано им је да се осна симетрија јавља и у уметности, историји, музици, биологији…

Свако одељење је подељено у три групе, а свака група је презентовала резултате свог истраживања у виду плаката, PowerPoint презентације, видео клипа. Сви ученици су учествовали у раду и у складу са својим вештинама допринели решавању задатака своје групе. Сваки ученик је истражио, направио и украсио калеидскоп.

Заједнички су осмислили плакате и позивнице за изложбу, која је одржана у холу школе 16.05.2019.  и у летњој учионици 21.05.2019.. Гости на изложби су били учитељи, наставници и ђаци наше школе, али и родитељи ученика. Ученици 5-2 су направили репортажу са изложбе коју су презентовали на часу српског језика и књижевности,  а ученици одељења 8-3 су снимили видео клип о томе како се прави калеидоскоп.

Једна група калеидоскопа изложена  у учионици математике , а друга група у зборници школе.

У пројекту су учествовали наставници:

Даниела Каришик – математикa у 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 и 5-5 (осносиметричне фигуре)

Мира Дикић – математика у 8-1 и 8-3 (призма и ваљак)

Ксенија Илкић-Шкулец – музичкa културa у  5-1, 5-2, 5-3, 5-4 и 5-5 (инверзија и рачја имитација)

Слађана Совиљ – биологија у 5-2, 5-3 и 5-4 (симетрија биљака и животиња)

Луциа Пена – биологија у 5-1 (симетрија биљака и животиња)

Мирослав Сич – биологија у 5-5 (симетрија биљака и животиња)

Ненад Костић – ликовна култура 5-1 и грађанско васпитања у 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 и 5-5 (естетски изглед калеидоскопа и осносиметричне слике)

Радослава Петровић – историја у 5-2, 5-4  (калеидоскоп и осна симетрија кроз историју)

Далија Матић – српски језик и књижевност у 5-2 (вест и извештавање) и српски језик 8-3

Ученици су током реализације овог пројекта показали озбиљност и одговорност према раду и велику заинтересованост за тему. Поред тога њихови утисци су да су се и забављали током израде пројекта и да су много научили кроз игру. Жеља им је да у будућности буде још оваквих задатака.