„Подељена срећа, два пута је већа“ – Дечија недеља од 5. до 11. октобра

Дечија недеља се ове године организује у знаку Године солидарности и сарадње коју је прогласила Влада Републике Србије, у циљу подизања свести о важности континуираног ангажовања на унапређењу солидарности и сарадње грађана Републике Србије. Овогодишња Дечија недеља одржаће се под слоганом, чија инспирација су стихови из песме „Добар друг“, нашег великог песника, Јована Јовановића Змаја:

ПОДЕЉЕНА СРЕЋА, ДВА ПУТА ЈЕ ВЕЋА!

У периоду трајања Дечије недеље, значајна пажња биће посвећена деци којој је највише потребна солидарност: деци са сметњама у развоју и деци са инвалидитетом, деци са Косова и Метохије и из дијаспоре, деци без родитеља, деци ромских и националних мањина, болесној деци…

И ове године Програм је конципиран да одговори традиционалним циљевима Дечије недеље који се односе на:

 • скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце;
 • указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити деце и остваривању њихових права;
 • презентацију до сада постигнутих резултата;
 • указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце;
 • подстицање интерсекторске сарадње у стварању услова за поштовање права и оптимални развој детета;
 • промоцију активног учешћа деце у доношењу одлука које се њих тичу;
 • покретање иницијатива и нових акција које доприносе побољшању положаја деце у Републици Србији и остваривању њихових права.

Међутим, ове године Дечија недеља се одвија у новим, досада непознатим условима, насталим услед заразне болести COVID-19, тако да ћемо приликом реализације Дечије недеље у нашој школи водити  рачуна о препорученим епидемиолошким мерама заштите.

Током Дечије недеље школа организује учешће на два конкурса, и то :

 1. ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС ЗА НАЈЛЕПШИ САСТАВ НА ТЕМУ: ЗАШТО ВОЛИМ СРБИЈУ?
 2. ЛИКОВНИ КОНКУРС АУТОРСКОГ СТРИПА
 3. РАЗГОВОР О ПРАВИМА ДЕЦЕ НА ЧАСОВИМА ЧОС-а
 4. ЦРТАЊЕ КРЕДАМА У БОЈИ У ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ
 5. ПИСАЊЕ ПОРУКА ДРУГАРИМА ИЗ ДРУГЕ ГРУПЕ

О свим наведеним активностима и учешћу у њима, распитајте се код свог одељењског старешине!

                ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

Фотографије о правима детета преузете са интернет странице zelenaucionica.com