Обавештење о бесплатним уџбеницима

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је дописом од 18.02.2019. године обавестило школе да ће се према акту Владе реализовати пројекат „Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа за 2019-20. годину“ у оквиру којег ће бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета добити следећи ученици:

Рени бројПраво остварују:Подносе следећу документацију:
1ученици из социјално/материјално
угрожених породица (примаоци социјане
новчане помоћи),
Решење (копија) којим се утврђује
право на остваривање социјалне
новчане помоћи
2Ученици школе који су у породици треће или
свако наредно дете које је у сиситему
школовања
Потврда средње школе, факултета о
својству ученика за свако дете

Списак уџбеника и других наставних средстава одредиће Министарство накнадно у зависности од количине средстава из буџета и броја пријављених ученика.

Заинтересовани родитељи, односно старатељи потребну документацију достављају у рачуноводство школе сваког радног дана до 15. марта (петак) у времену од 09.00-14.30 сати. Само они родитељи који доставе ову документацију до 15.03. добиће од Министарства бесплатне уџбенике.