Обавештење о бесплатним уџбеницима за школску 2018/2019. годину

Поштовани родитељи,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је дописом од 28.02.2018. године обавестило школе да ће се према акту Владе реализовати пројекат „Бесплатни уџбеници за школску 2018-19. годину“  у оквиру којег ће бесплатне уџбенике добити следећи ученици:    

Ред. бр. Право остварују: Подносе следећу документацију:
1 Ученици из социјално / материјално угрожених породица (примаоци социјалне новчане помоћи) Решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи
2 Ученици школе који су у породици треће или свако наредно дете које је у систему школовања Потврда средње школе, факултета о својству ученика

У ПРВОМ циклусу (1. – 4. разред) добијају се:

  • математика, српски језик, свет око нас, природа и друштво и енглески језик.

У ДРУГОМ циклусу (5. – 8. разред) добијају се:

  • математика, српски језик, енглески језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.

Заинтересовани родитељи, односно старатељи потребну документацију достављају у рачуноводство школе сваког радног дана до 13. марта (уторак) у времену од 09.00 – 14.30 сати.

Само они родитељи који доставе ову документацију до 15.03. добиће од Министарства бесплатне уџбенике.

Нови Сад, 01.03.2018.                                                                                                                   Директор