Обавештење о бесплатним уџбеницима

Поштовани родитељи,

          Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће и ове године  реализовати пројекат „Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа за 2020-21. годину“,  у оквиру којег ће бесплатне уџбенике  добити следећи ученици:

  1. ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци социјалне новчане помоћи)
  • потребна документација:  Решење  (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи

2. ученици школе који су у породици треће или свако наредно дете, које је у систему школовања

  • потребна документација: Потврда средње школе, факултета о својству ученика за свако дете- прво и друго ако није у овој школи

У првом циклусу (1.-4. разред) добијају се: математика, српски језик, свет око нас, природа и друштво и енглески језик.

У другом циклусу (5.-8. разред) добијају се: математика, српски језик, енглески језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.

          Заинтересовани родитељи, односно старатељи потребну документацију достављају у рачуноводство школе тј. на портирници сваког радног дана до 22. јуна (понедељак) у времену од 09.00-14.00 сати. У случају проблема око прибављања документације јавите се у рачуноводство на телефон 4774181.

    Само они родитељи који доставе потребну  документацију  добиће од Министарства горе наведене бесплатне уџбенике.

Нови Сад, 09.06.2020.                                                                                                     Директор школе: Станимир Паунић