Литература за наставнике

Представљамо нова издања методика и приручника, издавачке куће „Едука“, за потребе наставника школе, које се могу изнајмити у школској библиотеци:

 1. Како помоћи деци са проблематичним понашањем, Ф. Џ. О`Риган
 2. Компетенција у педагошким односима – Од послушности до одговорности, Ј. Јул, Х. Јенсен
 3. Одељењски старешина – Приручник, Љ. Вдовић, Б. Михајловић
 4. Научите своје дете да размишља, К. Џ. Симистер
 5. Васпитавамо децу, васпитавамо себе, Н. Алдорт
 6. Сигурно дете, С.А. Гринспен
 7. Приручник за разредне старешине, А. Рађеновић и М.Смиљанић
 8. Критичко е – образовање, П. Јандрић и Д. Борас
 9. Живот у школама, П. Мекларен
 10. Директор у 21. веку – Бити успешан предводник школе, Ф. Грин
 11. Пројектна настава у ИКТ окружењу, М. Вилотијевић, Н. Вилотијевић, Д. Мандић, Учитељски факултет, Београд