ПредметНазив издавачаНаслов уџбеника; писмо
СРПСКИ ЈЕЗИК„НОВИ ЛОГОС“Буквар
Читанка
Наставни листови уз Буквар
МАТЕМАТИКА„KLETT”Маша и Раша, Математика, уџбеник за први разред основне школе (први, други, трећи и четврти део); ћирилица
СВЕТ ОКО НАС„НОВИ ЛОГОС“СВЕТ ОКО НАС 1 за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска); ћирилица
МУЗИЧКА КУЛТУРА„НОВИ ЛОГОС“Музичка култура 1
ЛИКОВНА КУЛТУРА„KLETT“Маша и Раша, Свет у мојим рукама
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК„ФРЕСКА“SMILES 1, енглески језик за први разред основне школе; уџбеник са електронским додатком
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК„DATA STATUS“DAS ZAUBERBUCH Starter, немачки језик за први разред основне школе, уџбеник и аудио ЦД