Назив издавачаНаслов уџбеника; писмо
„ЕДУКА“
Читанка, српски језик и књижевност за пети разред основне школе; ћирилица
Жубор језика, српски језик и језичка култура за пети разред основне школе; ћирилица
„DATA STATUS”Prima plus A1.1, немачки језик за пети разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)
„НОВИ ЛОГОС”ENGLISH PLUS 1, енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)
„DATA STATUS“ИСТОРИЈА 5 – уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе са електронским додатком;
ИСТОРИЈСКИ АТЛАС за основну и средње школе; ћирилица
„НОВИ ЛОГОС“ГЕОГРАФИЈА 5 – уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица
„BIGZ školstvo“БИОЛОГИЈА 5 – уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица
„KLETT“МАТЕМАТИКА, уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица
МАТЕМАТИКА, збирка задатака за пети разред основне школе; ћирилица
„KLETT“МУЗИЧКА КУЛТУРА 5, уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица
„KLETT“ЛИКОВНА КУЛТУРА 5, уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица
„НОВИ ЛОГОС“ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО 5 - уџбеник; Радна свеска за ТиО 5
„ЕДУКА“ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 5, радни уџбеник