ПредметНазив издавачаНаслов уџбеника; писмоИме/имена аутора
СРПСКИ ЈЕЗИК„ЕДУКА“
Читанка, српски језик и књижевност за пети разред основне школе; ћирилицаМоња Јовић, Јелена Журић
Жубор језика, српски језик и језичка култура за пети разред основне школе; ћирилицаЈелена Журић,
мр Јелена Ангеловски
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК„DATA STATUS”Prima plus A1.1, немачки језик за пети разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)Фредерика Јин, Луц Рохман, Милена Збранкова
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК„НОВИ ЛОГОС”ENGLISH PLUS 1, енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)Ben Wetz, Janet Hardy Gould
ИСТОРИЈА„DATA STATUS“ИСТОРИЈА 5 – уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе са електронским додатком;
ИСТОРИЈСКИ АТЛАС за основну и средње школе; ћирилица
Никола Бацетић, Немања Цвитковац
ГЕОГРАФИЈА „НОВИ ЛОГОС“ГЕОГРАФИЈА 5 – уџбеник за пети разред основне школе; ћирилицаМарко Јоксимовић
БИОЛОГИЈА„BIGZ školstvo“БИОЛОГИЈА 5 – уџбеник за пети разред основне школе; ћирилицаДејан Бошковић
МАТЕМАТИКА„KLETT“МАТЕМАТИКА, уџбеник за пети разред основне школе; ћирилицаНебојша Икодиновић, Слађана Димитријевић
МАТЕМАТИКА, збирка задатака за пети разред основне школе; ћирилицаБранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић
МУЗИЧКА КУЛТУРА„KLETT“МУЗИЧКА КУЛТУРА 5, уџбеник за пети разред основне школе; ћирилицаГабријела Грујић, Маја Соколовић Игњачевић, Саша Кесић
ЛИКОВНА КУЛТУРА„KLETT“ЛИКОВНА КУЛТУРА 5, уџбеник за пети разред основне школе; ћирилицаСања Филиповић
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА„НОВИ ЛОГОС“ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА, за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак); ћирилицаЖељко Васић, Дијана Каруовић, Иван Ђисалов
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО„BIGZ i školstvo“ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 5, уџбеник за пети разред основне школе; ћирилицаМарина Петровић, Јелена Пријовић, Зорица Прокопић