Издавач Назив уџбеника
Нови Логос Читанка Уметност речи 8
Нови ЛогосГраматика Дар речи 8
Нови ЛогосРадна свеска српски 8
КРУГ Математика 8 уџбеник
КРУГ Збирка задатака математика 8
БИГЗ Историја уџбеник - Мозаик прошлости 8
Нови Логос Географија 8 уџбеник
ЗАВОД 18330 Биологија 8 уџбеник
ЗАВОД 18334 Радна свеска биологија 8
Сазнање Физика 8 уџбеник
Сазнање Практикум Збирка физика 8
Нови Логос Хемија 8
Нови ЛогосРадна свеска из хемије

Нови ЛогосЗбирка из хемије
Нови ЛогосТехничко и информатичко образовање 8
Нови ЛогосРадна свеска за Т.О.
БИГЗ Музичко 8
ЕДУКА Ликовна култура 8
Нови Логос Engleski jezik Plus 4
Нови ЛогосЕngleski Plus 4 радна свеска
Data StatusNemački jezik Prima 4
Data Status Nemački Prima 4 радна свеска