Обавештења о организацији наставе у нашој школи, у новој 2020/2021. школској години

Поштовани родитељи,

Молимо Вас да се упознате са обавештењем о начину организације наставе у ОШ „Доситеј Обрадовић” у школској 2020/21. години.

Услед специфичне ситуације изазване пандемијом COVID-19, поред успешно организованог наставног процеса на првом месту ће бити безбедност деце и запослених током боравка у школи.  Молимо Вас да са децом пре почетка школске године обавите разговоре и што боље их упознате са мерама заштите здравља. Школи ће током септембра месеца приоритет, поред наставног процеса, бити едукација деце о мерама заштите здравља током пандемије COVID-19.

Напомињемо да у ситуацији у којој се тренутно налазимо и у којој почињемо нову школску годину нема идеално организованог наставног процеса, али смо као школа уз препоруке министарства покушали да пронађемо најбоље решење. Молимо Вас као и до сада за сарадњу и разумевање током наставног процеса. Само заједнички уз међусобно уважавање и разумевање успећемо да са децом прођемо кроз предстојећи  изазован период.

Школа задржава право да у случају потребе или одлуке министарства просвете у складу са здравственом ситуацијом промени изабране моделе наставног процеса.

На основу Посебног програма основног образовања и васпитања који је припремио Завод за унапређивање образовања и васпитања, на основу иницијативе Министарства, а у складу са Законом и препорукама Кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid-19, Школа је приступила изради свог Оперативног плана организације и реализације наставе у школској 2020/21. години, прилагођавајући га просторним и техничким могућностима школе и уз поштовање мера заштите здравља ученика и запослених.

У обавештењу које следи упознајемо вас са најважнијим садржајима Оперативног плана:

 1. За све ученике настава ће се организовати свакодневно у школи кроз непосредан образовно-васпитни рад и путем наставе на даљину.
 2. Ученици свих одељења се деле на две групе, А и Б групу (једну групу чини половина од укупног броја ученика), а у обзир ће бити узете специфичне ситуације проблеми превоза, близанaцa, ученици који наставу похађају по ИОП-у… Састав формираних група се не мења.
 3. За све ученике часови трају 30 минута.
 4. Формиране су 4 смене.

 1. Организација наставе и модел учења за ученике првог циклуса (од I до IV разреда) разликује се од организације наставе за ученике другог циклуса (од V до VIII разреда).

ПРВИ ЦИКЛУС   1. – 4. разред

За ученике првог циклуса (од I до IV разреда) настава ће се организовати према основном моделу образовно-васпитног рада који подразумева наставу која се организује свакодневно у школи кроз непосредан образовно-васпитни рад.

– Сви ученици првог циклуса наставу имају само пре подне тј. од 07.30 или од 10.15 сати.

– Групе А и Б долазе на наставу у два различита термина. Ученици А групе дневно имају 4 часа од 30 минута, док ученици Б групе имају дневно 3 часа по 30 минута. Наредне седмице групе се ротирају. Ученици и А и Б групе користе једну учионицу.

– Провере знања и оцењивање врши се искључиво у школи, за време непосредног образовно-васпитног рада.

– У паузи између смена А и Б група предвиђена је редовна дезинфекција и проветравање учионица.

Продужени боравак

– Ученици I и II разреда који похађају продужени боравак имају наставу по основном моделу образовно-васпитног рада који подразумева наставу која се организује свакодневно у школи кроз непосредан образовно-васпитни рад.

– Ученици свих одељења се деле на две групе, А и Б групу (једну групу чини половина од укупног броја ученика ). Састав група се не мења.

– Ученици А и Б групе бораве у две посебне просторије. Група која је на настави има часове по утврђеном распореду. Група која је код учитељице/учитеља у боравку реализује остале активности: ручак, учење и израда домаћих задатака, секције и настава грађанског васпитања и верске наставе…

–– Продужени боравак креће од 07. септембра а о детаљима организације бићете посебно обавештени.

 Напомена:

 Родитељи чија су деца укључена у одељења продуженог боравка у обавези су да доставе школи потврду издату од стране послодавца којом доказују да послове морају обављати у седишту или другим пословним и организационим јединицама, тј.да послове не могу да обављају од куће.  Потврда треба да садржи и контакт послодавца. Потврду је потребно доставити школи до 31. августа а изузетно до 02. септембра.

ДРУГИ ЦИКЛУС

– За ученике другог циклуса (од Vдо VIII разреда) настава ће се организовати према комбинованом моделу образовно-васпитног рада који подразумева наставу која се организује свакодневно у школи кроз непосредан образовно-васпитни рад и путем наставе на даљину.

– Сви ученици другог циклуса наставу имају увек само после подне тј од 12.30 или 16.30 сати.

Ученици V и VII разреда и VI и VIII разреда долазе у школу у различитим данима.

– Сваки разред подељен је у две групе А и Б групу које долазе на наставу истог дана али у трећој или четвртој смени. Ученици 5. и 7. разреда долазе у понедељак, среду и петак, а ученици 6. и 8. разреда долазе у школу у уторак и четвртак. За групу А настава почиње  у 12:30, а за групу Б  у 16:30 часова.

– Следеће недеље се врши ротација долазака разреда на наставу.

Данима када одељење нема непосредан образовно-васпитни рад у школи, ученици имају наставу на даљину. Тим данима прате наставу путем Јавног медијског сервиса Србије  и имају подршку од стране  наставника преко Гугл учионице и осталих видова комуницирања.

– Ученици другог циклуса имају дневно 5 или више часова непосредног образовно -васпитног рада у школи, данима када долазе у школу, према редовном распореду часова.

– Настава за обе групе једног одељења одвија се увек у истој учионици, дакле настава није кабинетска.

– Због величине учионице за информатику настава из овог предмета одвијаће се у мањим групама до 10 ученика у време када се ученици договоре са наставницима тј у контра смени. Настава веронауке, грађанског васпитања и слободних наставних активности неће бити у редовном распореду већ ће се организовати у договору са наставницима у школи и као настава на даљину.

Провере знања и оцењивање врши се искључиво у школи, за време непосредног образовно-васпитног рада.

– У паузи између смена предвиђена је редовна дезинфекција и проветравање учионица.

Напомена: Школа задржава право да током рада мења редослед доласка парне и непарне смене.

УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

Родитељи који у постојећој епидемиолошкој ситуацији не желе да им деца похађају наставу у школи или из здравствених разлога не могу, опредељују се за  учење на даљину преко ТВ часова који ће се емитовати на Јавном сервису РТС-а и пружене подршке од стране наставника. И у том случају, провера знања и оцењивање се врше искључиво у школи, за време непосредног образовно-васпитног рада. Анкета где родитељи могу да се изјасне да желе да њихово дете похађа наставу на даљину прослеђена је преко разредних старешина и представника Савета родитеља. 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ

Непосредан образовно васпитни рад у оба циклуса одвијаће се уз поштовање свих мера заштите здравља ученика и запослених:

 • едукација о начинима и значају превенције Covid 19 у школској средини
 • одржавање физичке дистанце;
 • обавезно ношење маски и за ученике и за запослене (ученик може да одложи маску само када седи у својој клупи и слуша наставу);
 • редовно чишћење и дезинфекција школске средине;
 • редовно одржавање хигијене руку;
 • редовно проветравање свих просторија школе;
 • ученици и наставници не долазе у школу уколико имају повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне инфекције;
 • ученици код којих се примети неки од симптома биће изоловани (посебна просторија за ту намену), позваће се родитељи који ће преузети бригу око њиховог збрињавања и даљег поступања.
 • Детаљно упутство које је школа добила од стране министарства налази се у прилогу обавештења.

ПРАВИЛА  ПОНАШАЊА

Да би се све препоручене мере заштите спровеле и обезбедило одвијање наставног процеса родитељи и ученици треба да се придржавају следећих правила понашања:

 1. Родитељи ученика нижих разреда када прате децу у школу дужни су да при уласку у школско двориште имају маске и одржавају потребну раздаљину.
 2. Родитељи треба свакодневно да пре поласка у школу провере телесну температуру својој деци.
 3. Родитељи су дужни да деци обезбеде заштитне маске да би дете могло да прати наставу и борави у школи.
 4. Забрањено је свако непотребно задржавање у школском дворишту.
 5. За време великог одмора који траје 15 минута ученицима је забрањено да излазе из школског дворишта. Ужину, воду, сок и слично морају понети са собом или купити у кантини по унапред утврђеном распореду.
 6. Пошто су ученици у једној учионици за време малих одмора није дозвољено шетање по ходнику.
 7. Одлазак у тоалет ће бити могућ и за време часа уз дозволу наставника.

УЏБЕНИЦИ

– Ученици који су купили уџбенике преко књижаре комплете преузимају у школи по следећем распореду:

– 2., 3. и 4. разред код учитељица у уторак 01.септембра,

– 5., 6., 7. и 8. разред у понедељак 31.08. у кухињи школе од 09.00 – 12.00 сати.

– Прваци бесплатне комплете од Града добијају у уторак, 01.09. од учитељица.

 

Упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених у основним и средњим школама можете преузети овде, као и на нашој почетној страници, у Најновијим преузимањима.

У Новом Саду, 28.08.2020.                                                                                          Директор школе: Станимир Паунић