Green week 2021. – Радионица ,, Срећно и тужно село ”

У нашој школи, од 31.05. до 04.06.2021. године, одржан је Green week. Трећи по реду Green week имао је тему Нулто загађење земљишта, воде и ваздуха. Ученици 7. разреда, са наставницом Слађаном Совиљ, радили су радионицу Срећно и тужно село. Циљ радионице је да ученици уоче узроке загађења земљишта, воде и ваздуха и предложе начине смањења загађења, успоравање климатских промена и прелазак на обновљиве изворе енергије. Две групе су радиле плакат за Срећно село, а две групе  Тужно село. Презентовали су своје радове и донели закључке. Своје радове ће презентовати и другарима из одељења.