Бесплатни уџбеници за школску 2021/2022. годину

Поштовани родитељи,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је дописом од 3. марта 2021. године обавестило школе да ће се према акту Владе реализовати пројекат „Набавка уџбеника и наставних средстава за ученике основних школа за 2021/2022. годину“, у оквиру којег ће бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета добити следећи ученици:

  1. ученици из социјално/материјално угрожених породица тј. примаоци социјалне помоћи – од документације се подноси: решење (копија)  којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи
  2.  ученици школе који су у породици треће или свако наредно дете, које је у систему школовања – од документације се подноси: потврда средње школе, факултета о својству ученика, за свако дете које није у нашој школи

Списак уџбеника и других наставних средстава одредиће Министарство накнадно, у зависности од количине средстава из буџета и броја пријављених ученика.

Заинтересовани родитељи, односно старатељи, потребну документацију достављају у рачуноводство школе, сваког радног дана до 25. фебруара 2021. године (четвртак), у периоду од 9 до 14 часова или предају разредном старешини, по ученику.

Само они родитељи који доставе документацију до 25. фебруара 2021. године

добиће од Министарства бесплатне уџбенике. 

Директор школе: Станимир Паунић

4. фебруар 2021. године