Издавач Назив уџбеника
Нови ЛогосЧитанка Уметност речи 5

Нови ЛогосГраматика Дар речи 5
Нови ЛогосРадна свеска српски 5
Креативни центарМатематика 5 – уџбеник
Креативни центарМатематика 5 – збирка задатака
БИГЗИсторија 5
Нови ЛогосГеографија 5 уџбеник
Нови ЛогосГеографија 5 радна свеска
БИГЗБиологија 5 уџбеник
БИГЗРадна свеска биологија 5
Нови ЛогосТехничко и информатичко 5 уџбеник
Нови ЛогосРадна свеска за ТО 5
БИГЗ Музичка култура 5
ЕДУКА Ликовна култура 5
Нови Логос ENGLISH PLUS 1 уџбеник
Нови Логос Радна свеска English plus 1
Data Status Nemački jezik Prima 1
Data Status Радна свеска за немачки Prima 1