У продуженом боравку ученика раде седам учитеља, подељених по одељењима. Ипак, због великог броја деце и потребе родитеља да дете похађа продужени боравак, неки од учитеља прихватају децу из два одељења. Ове школске  2017/2018. године организација рада је следећа:

  • учитељица Татјана Којић ради са одељењем I1
  • учитељица Јасмина Масларић ради са одељењем I2
  • учитељица Снежана Шујић ради са одељењем I3
  • учитељица Јелена Ђорђевски ради са одељењем I4
  • учитељица Драгана Самарџија ради са одељењима II4 II5
  • учитељица Милица Тајковић ради са одељењем II2 и делом одељења II1
  • учитељ Стево Жегарац ради са одељењем II3 и делом одељења II1