У текућој 2017/2018. години Школски одбор чине девет чланова, који раде у саставу:

  1. Испред Скупштине града: Љубица Гаврилов, дипломирани електроинжењер и професор техничког образовања, Љубомир Николић, инжињер заштите на раду и Пера Француски, учитељ.
  2. Испред Савета родитеља именовани су: Даниела Секулић, физиотерапеут, мр Јокић Синиша историчар-кустос музеја и Дарко Јакшић, предузетник.
  3. Испред Наставничког већа школе именовани су: Гавриловић Гизела, професор грографије, Александра Тодоровић, професор разредне наставе и Мирјана Ћурувија, професор српског језика.

За Председника школског одбора изабран је Јокић Синиша, а за заменика Мирјана Ћурувија.